Slide background
Marknadsför och säljer utrustning
för akutsjukvård, OP/ANIVA och diagnostik

Se akutsjukvård Se diagnostik
Slide background
Marknadsför och säljer utrustning
för akutsjukvård, OP/ANIVA och diagnostik

Se Förband Se OP/ANIVA


Vi marknadsför och tillverkar medicinsk utrustning och medicintekniska produkter för sjukvård och akutsjukvård

IM-Medico är en viktig leverantör när det gäller att leverera en lång rad medicintekniska produkter, medicinsk utrustning med produkter och utrustning till både sjukvård och akutsjukvård. Produktportföljen växer kontinuerligt och IM-Medico kan genom sammanslagningen med Tillquist medical erbjuda en bred produktportfölj för framförallt den nordiska marknaden. Produkterna är uppdelade i fyra produktområden, akutsjukvård – som motsvarar produkter till framförallt ambulans och räddningstjänst, diagnostik, förbandsmaterial och OP/ANIVA.

Framgångsfaktorn är att arbeta nära och i samråd med kunder och leverantörer, vilket IM-Medico alltid eftersträvar.

Akutsjukvård

Akutsjukvård

Ett brett sortiment av produkter för akutsjukvård, exempelvis akutväskor, ITClamp och immobilisering.

Läs mer

 OP/ANIVA

OP/ANIVA

Ett brett sortiment av produkter för operation, anestesi och intensivård.

Läs mer

Diagnostik

Diagnostik

Ett brett sortiment av produkter för diagnostik till så väl hospitalt bruk som prehospitalt bruk.

Läs mer

Förband

Förband

Ett produktsortiment inom förband som spänner över flera områden så som brännskador, fixation, blodstoppande samt stödförband.

Läs mer