Handhållen kapnograf & pulsoximeter NT1G

Pulsoximeter NT1G

Masimo Rainbow ® SET Technology

Masimo Rainbow ® SET är ett teknologiskt genombrott som tillåter kontinuerlig icke-invasiv mätning av ett flertal blodkomponenters vätskor, dess responsivitet och fysiska parametrar.

Masimo Phasein TM Capnography Technology

Tillägget Phasein kapnografi är en mätfunktion som anpassar sig till olika situationer och applikationer och ger en problemfri användning och funktion.

Displayen visar:

  • Dubbel vågform
  • Endast SpO2
  • Pectination
  • Rainbow Set

Klinisk applikation:

SpO2/PR7PI7PVI/SpCO/SpHb/SpMet – icke-invasiv och kontinuerlig:

  • Masimo SET ® – mäter genom ”motion and low perfusion™”
  • Perfusion Index (PI) – kan bedöma perifera blodflöden
  • Hemoglobin (SpHb®) – kan identifiera en blödning tidigare och reducerar behovet av blodtransfusioner under operationer
  • Pleth variability index (PVI®) – bedömmer vätskeresponsiviteten och förbättrar vätskehanteringen för att minska patientrisken
  • Carboxyhemoglobin (SpCO®) – mäter kolmonoxid i blodet, möjliggör tidig upptäckt och behandling av kolmonoxidförgiftning
  • Methemoglobin (SpMet®) – underlättar bedömningen av methemoglobin i blodet och möjliggör tidigare upptäckt och behandling av allvarliga och oupptäckta reaktioner på många vanligt förekommande läkemedel

EtCO2/FiCO2/RR