Produkter för operation, anestesi och intensivvård

IM-Medico har ett brett sortiment av såväl engångs- som flergångsprodukter för operation, anestesi och intensivvård från marknadsledande leverantörer. Våra produkter och medicinska utrustning för OP/AN/IVA innefattar bland annat: blodtomhet, CPAP, syrgasterapi, andningshjälpmedel och narkosmasker, kirurgiska instrument och patientsugar.

Stapling

IM-Medico har ett brett sortiment av staplingprodukter från Purple Surgical. Staplingtekniken förenklar arbetet under operationer och är kirurgens främsta...

Blodtomt fält

IM-Medico tillhandahåller ett komplett sortiment av utrustning för blodtomt fält, så som Tourniquet-apparater och blodtomhetsmanschetter från VBM. Vi erbjuder...

Patientsugar

IM-Medico tillhandahåller ett komplett sortiment av transportabla patientsugar från Leardal. Patientsugarna används i hemsjukvård, på sjukhus samt inom ambulanssjukvården.

Diatermi

IM-Medico tillhandahåller diatermiapparatur för det mindre ingreppet. Diatermiapparaten används på bland annat vårdcentraler, hudmottagningar, ögonkliniker och inom estetisk kirurgi....

Narkosmasker

IM-Medico tillhandahåller narkosmasker för både engångs- och flergångsbruk i flertalet modeller och storlekar. Samtliga narkosmasker är PVC- och latexfria.